Утицај савремених климатских промјена на фитогеографска обиљежја Републике Српске

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

Проблематика утицаја климатских промјена на биљни свијет данас представља веома актуелно истраживачко поље у склопу проучавања савремених промјена у животној средини. Током посљедњих деценија расте забринутост због потенцијалних утицаја глобалних климатских промјена на биљне врсте и екосистеме. Истраживања климе, као главног фактора који одређује законитости географског распрострањења вегетације, добијају све већи значај у биогеографији и сродним наукама управо у контексту истраживања посљедица климатских промјена на динамику вегетационог покривача. Све је више истраживања у свијету која доказују да савремене климатске промјене доводе до промјена области распрострањења (ареала), физиологије и сезонског циклуса (фенологије) биљних врста, као и да су промијењени климатски услови већ довели до локалног или глобалног изумирања одређених биљних врста. Фитогеографска истраживања обезбјеђују вриједне инструменте за разумијевање и мјерење утицаја климатских промјена на процесе у екосистему, јер се вегетација често посматра као „еколошки барометар“ краткорочне и дугорочне варијабилности климе на одређеном простору. Из тог разлога, оваква истраживања добијају све више пажње научне јавности, нарочито у области географије, биогеографије, ботанике, климатологије, екологије, те у мултидисциплинарним истраживањима промјена у животној средини, али с обзиром на актуелност проблематике климатских промјена и шире друштвене јавности. Чињеница да су таква истраживања до сада у Републици Српској била малобројна, наметнула је потребу израду једне овакве научне монографије која на научан, комплексан, систематичан и свеобухватан начин сагледава проблематику утицаја климатских услова на фитогеографска обиљежја наведеног простора. У уводном поглављу монографије анализирана је условљено.