Дигитални репозиторијум научних радова
Универзитета у Бањој Луци

О репозиторијуму

Репозиторијум научних радова Универзитета у Бањој Луци представља централно мјесто у ком се похрањују различите категорије научних радова у дигиталном облику. На тај начин повећава се видљивост и доступност истих широј академској заједници, те се исти трајно штите од губитка.

Уколико имате било какве приједлоге, идеје и коментаре, можете се јавити путем имејл адресе repozitorijum@unibl.org

Чланице

Одабиром једне од чланице моћи ћете извршити увид у научне радове са исте.

Ректорат

Академија умјетности

Архитектонско геодетско грађевински факултет

Економски факултет

Електротехнички факултет

Институт за генетичке ресурсе

Машински факултет

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Природно математички факултет

Рударски факултет

Технолошки факултет

Факултет безбједносних наука

Факултет политичких наука

Факултет физичког васпитања и спорта

Филозофски факултет

Филолошки факултет

Шумарски факултет