Аутор и коаутори: Драшко Маринковић, Александар Мајић

СТАНОВНИШТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – демографски фактори и показатељи

Година објаве: 2018

Језик: Српски

Сажетак:

Демографски развој Републике Српске у посљедњих двадесетак година има неповољне тенденције које се огледају у чињеницама да број умрлих већ дужи низ година надмашује број живорођене дјеце (природна депопулација), да се све више интензивира процес старења становништва и да је све неповољнији утицај емиграционих процеса.