Аутор и коаутори: Б. Ђурђев, Д. Арсеновић, Д. Маринковић

Географија становништва

Година објаве: 2016

Језик: Српски

Сажетак:

Савремени приступ проучавању становништва развија се у оквиру антропогеографије која се први пут помиње у немачкој литератури 1942. године, а 1882. Friedrich Ratzel у свом делу „Antropogeografie“ дао је концепт модерне немачке антропогеографске школе.