Аутор и коаутори: Драшко Маринковић

Демографске детерминанте популационе политике Републике Српске

Година објаве: 2014

Језик: Српски

Сажетак:

Структурне промјене у становништву Републике Српске биле су разноврсне и обимне, па се с разлогом може говорити о демографском преображају који је овај геопростор имао у посљедњој деценији двадесетог вијека, а што је настављено и почетком новог миленијума.