Аутор и коаутори: Јелена Станковић, Исидора Каран, Тања Тркуља, Дубравко Алексић

Мале интервенције у простору – методологија

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

Пред вама је студија Мале интервенције у простору, која представља оригинални модел за трансформацију јавних градских простора. Она истовремено перципира, партиципира, класификује, вреднује и спроводи мале интервенције као дио интегралног преображаја града. У оквиру студије приказана је методологија Мале интервенције у простору (МИ методологија), као начин како се јавни простори у градовима, скромним средствима и партиципацијом цијеле друштвене заједнице, могу брзо и лако претворити у угодна и садржајна мјеста за живот својих грађана. Студија садржи интегрисан и промишљен скуп мјера и активности за редизајн малих јавних простора, изведених из савремених теоријских и практичних искустава из свијета, реализованих у граду Бањој Луци, а примјењивих и на друге градове.