Аутор и коаутори: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

XIV МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ

Година објаве: 2020

Језик: Енглески

Сажетак:

ХIV међународна научно-стручна конференција „Савремена теорија и пракса у градитељству“ Aрхитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.