Аутор и коаутори: Jelena Nikitović, Marko Lazić , Zvonko Spasić

UTICAJ NAČINA MUŽE NA POZICIJU, DUŽINU I DEBLJINU PAPILE U POPULACIJI DOMAĆEG SIMENTALCA

Година објаве: 2016

Језик: Српски

Сажетак:

Opste poznate prednosti masinske muze u odnosu na rucnu muzu su povecanje produktivnosti rada, veca kolicina i higijenska ispravnost mleka. Pored toga, kod rucne muze mleko se muze povecanim pritiskom na sise (potiskivanjem mleka), dok princip rada savremenih aparata za muzuje slican sisanju teleta (isisavanje mleka). Na osnovu iznetog, cilj ovog rada bio je ispitati uticaj nacina muze na poziciju sisa prednjeg vime­ na, duzinu i debljinu sisa kod goveda simantalske rase. S obzirom na dobijeni rezultat, razlike izmedu rucne i masinske muze goveda za poziciju sisa prednjeg vimena su statisticki nesignifikantne (texp’ p >0,05) nakon prvog, drugog i treceg partusa. Medutim, razlike izmedu rucne i masinske muze za duzinu i debljinu sisa nakon treceg teljenja SU statisticki znacajne (texp’ p :’.S 0,05), dok su nakon prvog i drugog partusa statisticki nesignifikantne (texp’ p >0,05). Kljucne reci: linearna ocena, masinska muza, rucna muza.