Аутор и коаутори: Aida Džaferović, Azra Bakrač, Subha Džafilć, Vildana Jogić, Samira Dedić, Jelena Nikitović

ANTIMIKROBNO DJELOVANJE BILJNIH EKSTRAKATA IZ RODA Allium

Година објаве: 2019

Језик: Српски

Сажетак:

Cilj istraživanja ovog rada bio je ispitivanje antimikrobnog potencijala metanolnih ekstrakata biljaka izroda Allium. Kao uzorci korišteni su biljni ekstrakti srijemuše – Allium ursinum L., bijelog luka – Allium sativum L. i crvenog luka – Allium cepa L. Antimikrobno djelovanje metanolnog ekstrakta navedenih biljaka ispitivano je primjenom disk difuzrlske metode. Na ovaj nadin se pokušao inhibirati rast ukupnih bakterija i Salmonelle spp. izolirane iz uzorka redovne kontrole namirnica, koja spada pod monitoringom zdravstvene ispravnosti gotovih proizvoda, prije stavljanja istih na tržište. Rezultati djelovanja metanolnih ekstrakata pokazali su vidljivu zonu inhibicije na hranljivoj podlozi za ukupan broj mikroorganizama (Plate Count Agar) u kojoj je spriječen rast ispitivane bakterije. Ekstrakti su pokazali znadčajnu antimikrobnu aktivnost, u rasponu od 15,24 do 27 ,91 mm. Ekstrakt Allium sativum L. je imao najviše izraženu zonu inhibicije koja je iznosila 27,91 mm, zatim Allium ursinum L. (21,13 mm), dok je najnižu antimikrobnu aktivnost pokazao je ekstrakt Allium cepa L. kod kojeg je zona inhibicije rasta bakterija bila 15,24 mm, Sto je znatno niže u odnosu na druga dva ispitivana ekstrakta. Antimikrobne aktivnosti ispitivanih ekstrakata prema Salmonella spp. pokazale su znatno niže vrijednosti. Allium ursinum L. je pokazao zonu inhibicije čiji je dijametar iznosio 14,73 mm, a Allium sativum L. j. pokazao približnu vrijednost 74,77 mm, dok ekstrakti Allium cepa L. nisu pokazali antimikrobnu aktivnost na bakteriju Salmonella spp. Ključne riječi: Allium ursinum L., Allium sativuffi L., Allium cepa L., Salmonella spp., disk difuzijska metoda, antimikrobno djelovanje