Acta Economica 33

ВРСТА РАДА: :

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

Acta Economica је научно-стручни часопис Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, који је почео да излази 2002. године, и који два пута годишње објављује радове из свих дисциплина које се изучавају на редовном и постдипломском студију, те прати актуелна дешавања из области економских наука. Часопис објављује радове на српском и на водећим страним језицима.