Аутор и коаутори: Игор Дујловић, Зоран Ђурић

Употреба нових функционалности HTML5 при развоју web и мобилних апликација

Година објаве: 2013

Језик: Српски

Сажетак:

У овом раду дат jе преглед нових функционалности које нуди HTML5. Како се HTML5 може користити за развој web и мобилних aпликација, у oвом раду су aнализирани начини функционисања и могућност употребе свих значајних нових функционалности. Поред тога, у раду се указује на потенцијална ограничења која се могу појавити током развоја и употребе ових апликација.