Аутор и коаутори: Уредник Зоран Васиљевић

СРПСКА ПРАВНА МИСАО Часопис за правну теорију и праксу

ВРСТА РАДА: :

Година објаве: 2018

Језик: Српски

Сажетак:

С А Д Р Ж А Ј ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Љиљана Мијовић СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У БИХ………………..9 Ђорђе Раковић НОТАР КАО ПОВЈЕРЕНИК СУДА У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ………….23 Милијана Буха (НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ ……………………………41 Недељко Милаковић ОДГОВОРНОСТ ПАЦИЈЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА…………………………………………………………57 Гордана Прерадовић НАЧЕЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА……………. 81 Игор Поповић ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СЛУЧАЈЕВИМА РАТНЕ ШТЕТЕ…………………103 Босиљка Чубриловић ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВО У УМИРАЊУ (ЕУТАНАЗИЈУ)……………………117 ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Драган Јовашевић Марина М. Симовић КАЗНЕНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ……………………………..141 Мирослав Милосављевић Јелена Милосављевић ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ………………………………167 Rajko Kasagić Alisa Salkić BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKA UNIJA INTEGRACIONI PROCES………………………………………………………………………….189 Милан Пилиповић УРЕДБА КАО ОБЛИК НОРМАТИВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ………………………………………………………. 209 Далибор Пејаковић ОБАВЕЗНА НОТАРСКА ОБРАДА АКАТА У ПРАВНОМ СИСТЕМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ………………………………..233 ПРИКАЗИ Његослав Јовић Доц. др Матеј Савић – ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ ПОРЕДАК – развојни пут међудржавних односа………………………………………………………….255 Марина М. Симовић Проф. др Миодраг Н. Симовић и доц. др Миле Шикман – КРИВИЧНОПРАВНО РЕАГОВАЊЕ НА ТЕШКЕ ОБЛИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА………………………………………………..261 Оливера Шево Проф. др Милош Бабић, проф. др Иванка Марковић – КРИВИЧНО ПРАВО – посебни дио…………………………………………………………..267