Аутор и коаутори: Уредник Жељко Мирјанић

СРПСКА ПРАВНА МИСАО Часопис за правну теорију и праксу

ВРСТА РАДА: :

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

С А Д Р Ж А Ј ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Ivanka Marković SILOVANjE – KRIVIČNO DJELO PROTIV POLNOG INTEGRITETA (DILEME U SUDSKOJ PRAKSI)……………………………..9 Дејан Мировић ВАШИНГТОНСКИ СПОРАЗУМ 2020………………………………………….25 Матеј Савић ВАНРЕДНО СТАЊЕ И ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (кратки упоредни приказ) …………………..37 Данијела Петровић ЛЕКАРСКА ГРЕШКА КАО РАЗЛОГ НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ……………………………………….55 Сања Савић РАД БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКОГ САБОРА 1910-1914. ГОДИНЕ………………………………………………………69 Иван Д. Милић ЖИВОТ У КАЗНЕНИМ ЗАВОДИМА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19……………………………..89 Ирена Радић ДЕМИСТИФИКАЦИЈА “ЗОНЕ СУМРАКА” – КАДА ПОСТОЈИ ВЈЕРОВАТНОЋА НАСТУПАЊА ИНСОЛВЕНТНОСТИ?……………………………………….107 6 ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ Ванда Божић Марина М. Симовић КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РЕФОРМУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ОДНОСУ НА КАЗНУ ЗАТВОРА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ……………..129 Мирјана Ђукић РЕФОРМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ОД СВЕДОКА САРАДНИКА ДО ОКРИВЉЕНОГ САРАДНИКА………………………………………………143 ПРИКАЗИ Марина М. Симовић ДАРКО ДИМОВСКИ: ЗЛОЧИН МРЖЊЕ, Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу, 2020, стр. 412…………………………………………..159 СУДСКА ПРАКСА ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ…………………..167 ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ……………193