Аутор и коаутори: Тијана Поповић

Кратке форме у Андрићевој прози

ВРСТА РАДА: :

Година објаве: 2020

Језик: Српски

Сажетак:

Усмена књижевност је важан дио писане књижевне традиције, нарочито код писаца који често и радо тематизују даљу историјску прошлост и народну културу, какав је и Иво Андрић. У његовом опусу се усмена књижевност јавља у различитим облицима и има различите умјетничке функције, а у овом раду издвајајусе кратке форме у прози. Ту је ријеч о конкретним примјерима кратких форми у романима и приповијеткама те ће нагласак бити на узречицама, изрекама, пословицама, клетвама, бајалицама, прoрицањима и здравицама, уз летимичан осврт на лирске и епске народне пјесме. Циљ рада је да се укаже на вишеструку функционалност различитих врста усменог књижевног насљеђа у Андрићевом прозном опусу.