Author & Coauthors: Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет

XIII МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ

Year of publishing: 2018

Language: Српски

Short version:

ХIII међународна научно-стручна конференција „Савремена теорија и пракса у градитељству“ Aрхитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци. Конференција је одржана од 24-25.05.2018. Учесника: 190 Радова: 64 Земаља: 10